სტომატოლოგიური ცენტრი “დენტალ მედი” 2016 წლიდან მიენიჭა აკრედიტაცია უფლება დამოუკიდებლად აწარმოოს სპეციალიზირებული განათლება (რეზიდენტურა) თერაპიულ სტომატოლოგიაში, რის შემდგომ კლინიკა აქტიურად ჩაერთო დიპლომის შემდგომი სწავლების პროცესში.
რეზიდენტურის პროგრამა

სარეზიდენტო პროგრამა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სპეციალობის სპეციფიკაზე დაფუძნებული და საექიმო საქმიანობის შემცველი საგანმანათლებლო პროგრამაა, რომლის წარმატებით დასრულების შემდეგ სპეციალობის მინიჭებით მთავრდება.

სარეზიდენტო პროგრამა თერაპიულ სტომატოლოგიაში მოიცავს 11 თვეს, მასში შემავალი კლინიკური მოდულებით.

  • პროგრამის ხელმძღვანელი მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი თამარ შიშნიაშვილი.
  • პედაგოგი – ნინო მელაძე.
  • “დენტალ მედი”-ს კლინიკური ხელმძღვანელი ექიმი-სტომატოლოგი, თერაპევტი, პირის ღრუს ქირურგი – მადონა ქურციკიძე.
ნინო მელაძე
ნინო მელაძე

კლინიკის რეზიდენტურის პროგრამის პედაგოგი, ექიმი-ტერაპევტი

ნანა ქიტიშვილი
ნანა ქიტიშვილი

ექიმი-ტერაპევტის ასისტენტი

რიპსიმე ნახატაკიანი
რიპსიმე ნახატაკიანი

ექიმი-ტერაპევტის ასისტენტი

ნავიგაციის დამალვა